Witamy na stronie J.O.C. GIS

Oferta

Systemy Informacji Przestrzennej

Oferta firmy skierowana jest do samorządów, poszukujących kompleksowego i spójnego Systemu Informacji Przestrzennej, realizującego założenia Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Przedstawiamy ofertę na przygotowanie Systemu Informacji Przestrzennej obejmującego zakres planowania przestrzennego, mienia komunalnego, dróg gminnych, inwestycji oraz wdrożenie narzędzia do zarządzania, gromadzenia oraz wizualizacji danych przestrzennych. System realizuje założenia dyrektywy INSPIRE, której transpozycją w Polsce jest Ustawa o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej z dnia 3 marca 2010 roku. System zbudowany na oprogramowaniu typu Open Source obejmuje m. in. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, rejestr graficzny decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ewidencję gruntów i budynków. punkty adresowe, sieć drogową i pozostałe elementy przyrodniczo – społeczne (ochrona przyrody, rejestr zabytków, stanowiska archeologiczne, tereny zalewowe) niezbędne w realizacji zadań Gminy.

Cechy naszego rozwiązania:

dostosowanie do indywidualnych potrzeb Gminy
zgodność z obowiązującym stanem prawnym i założeniami Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej
połączenie zasobów referatów/wydziałów Gminy w jeden spójny kompleksowy System Informacji Przestrzennej
korzystanie z wszystkich obowiązujących Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego jako jednego spójnego dokumentu z dostępem do tekstów uchwał poszczególnych planów
prowadzenie graficznego rejestru dokumentów planistycznych: planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniosków, postulatów
wykorzystanie Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych (SWDE)
wyszukiwanie obiektów po atrybutach (np.: działek ewidencyjnych po numerze działki)
formułowanie zapytań atrybutowych i przestrzennych
pozwala na generowanie wyrysu/wypisu/zaświadczenia z obowiązujących planów miejscowych oraz Studium
tworzenie kompozycji mapowych
interoperacyjność danych
kontrola dostępu do danych i autoryzacja użytkowników systemu

Metadane

Sporządzanie oraz aktualizacja metadanych aktów planowania przestrzennego i innych. Prowadzenie katalogu metadanych

tworzenie metadanych wg obowiązującego profilu metadanych z dnia 24 kwietnia 2018 r. zgodnego z wymaganiami przepisów wykonawczych dyrektywy INSPIRE
aktualizacja metadanych do obowiązującego profilu metadanych z dnia 24 kwietnia 2018 r. zgodnego z wymaganiami przepisów wykonawczych dyrektywy INSPIRE
udostępnianie metadanych w katalogu połączonym z głownym katalogiem Geoportalu co pozwala na łatwą aktualizację istniejących w katalogu metadanych
KATALOG METADANYCH

EMUiA

Prowadzenie Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów

prowadzenie ewidencji miejscowości ulic i adresów (EMUiA) zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju
wykorzystanie predefiniowanych elementów aplikacji typu Desktop GIS w połączeniu z usługą serwera GIS
prostota wykorzystywanych narzędzi oraz publikacja danych w Systemie Informacji Przestrzennej
udostępnianie Ewidencji poprzez usługi przeglądania oraz pobierania
przekazywanie Ewidencji do państwowego rejestru granic poprzez usługę aktualizacji państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG)

Pozostałe

Nasza oferta skierowana jest również do inwestorów działających w branży energetyki wiatrowej, biur zajmujących się planowaniem przestrzennym.

analizy/opracowania do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
mapy tematyczne
inwentaryzacje terenowe
wizualizacje 3D zjawisk przyrodniczo-społecznych
opieka techniczna wdrażanych Systemów Informacji Przestrzennej
doradztwo w zakresie informatyki

Wdrożenia

Miasto Bochnia

SIP.5.5

System Informacji Przestrzennej Gminy Miasta Bochnia

Gmina Świlcza

SIP.5.0

System Informacji Przestrzennej Gminy Świlcza

Miasto Leżajsk

SIP.5.0

System Informacji Przestrzennej Miasta Leżajska

Miasto Łańcut

SIP.5.0

System Informacji Przestrzennej Miasta Łańcuta

Gmina Białaczów

SIP.5.1

System Informacji Przestrzennej Gminy Białaczów

Gmina Kiełczygłów

SIP.5.1

System Informacji Przestrzennej Gminy Kiełczygłów

Kim jesteśmy?

Firma J.O.C.GIS oferuje rozwiązania GIS dla samorządów. Wdrażamy Systemy Informacji Przestrzennej Gmin wraz z portalami mapowymi. Przeprowadzamy szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania GIS. Realizujemy usługi skierowane do inwestorów działających w energetyce wiatrowej jak również do biur planowania przestrzennego. Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą.

+48660752605

jocgis@jocgis.pl

NIP: 872-208-36-66

REGON: 180859205

Skontaktuj się z nami